Kiedy udać się do logopedy?

Jeżeli zauważysz, że Twoje dziecko:

– w wieku 6. miesięcy nie gaworzy
– po ukończeniu 1 roku życia nie potrafi wypowiedzieć sylab oraz pojedynczych słów
– nie rozumie wydawanych przez Ciebie prostych poleceń
– w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp., nie reaguje na imię
– między 2. a 3. rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania
– w wieku 3 lat nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, i, y
– w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz
– między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż oraz gdy – przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy
– między 6. a 7. rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca

A także gdy, Twoje dziecko:

– nawykowo oddycha buzią, ślini się
– nie potrafi prawidłowo połykać
– podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
– gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy

Kiedy udać się do logopedy?

Jeżeli zauważysz, że Twoje dziecko:

– w wieku 6. miesięcy nie gaworzy
– po ukończeniu 1 roku życia nie potrafi wypowiedzieć sylab oraz pojedynczych słów
– nie rozumie wydawanych przez Ciebie prostych poleceń
– w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata itp., nie reaguje na imię
– między 2. a 3. rokiem życia nie umie wypowiedzieć prostego zdania
– w wieku 3 lat nie wymawia samogłosek ustnych: a, o, e, i, y
– w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć prostej historyjki obrazkowej, słabo wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz
– między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż oraz gdy – przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy
– między 6. a 7. rokiem życia nie wymawia głoski r bądź ją zniekształca

A także gdy, Twoje dziecko:

– nawykowo oddycha buzią, ślini się
– nie potrafi prawidłowo połykać
– podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby
– gdy masz wątpliwość czy dziecko słyszy

Dorosły pacjent u logopedy:

– jeśli jesteś po przebytym udarze, wylewie, urazie czaszki – cierpisz na afazję
– jeśli masz wadę wymowy, którą chcesz usunąć
– jeśli chcesz popracować nad emisją głosu, dykcją
– z racji wieku chcesz popracować nad pamięcią, koncentracją i uwagą
– cierpisz na Alzheimera

Sprawdź swoje dziecko

Oferta gabinetu

na NFZ

Diagnoza logopedyczna

 1. Wywiad
 2. Obserwacja
 3. Badanie rozumienia i nadawania mowy
 4. Ocena toru oddechowego
 5. Ocena motoryki artykulacyjnej
 6. Ocena funkcji połykania
 7. Badanie słuchu fonematycznego

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 1. Opóźniony rozwój mowy
 2. Niedokształcenie mowy o typie afazji
 3. Afazja, dyzartria
 4. Alzheimer
 5. Jąkanie

Terapia dyslalii – wady wymowy

 1. Rotacyzm
 2. Sygmatyzm
 3. Kappacyzm
 4. Gammacyzm
 5. Lambdacyzm
 6. Betacyzm
 7. Mowa bezdźwięczna
 8. Nosowanie
 9. Inne odychylenia od normy

ćwiczenia emisji głosu

 1. Ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego
 2. Ćwiczenia tempa mowy
 3. Ćwiczenia dykcji

Wczesna interwencja logopedyczna

 1. Wywiad
 2. Obserwacja
 3. Ocena warunków anatomicznych jamy ustnej
 4. Ocena rozwoju mowy dziecka
 5. Działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji
 6. Wczesna stymulacja rozwoju mowy

Diagnoza logopedyczna

 1. Wywiad
 2. Obserwacja
 3. Badanie rozumienia i nadawania mowy
 4. Ocena toru oddechowego
 5. Ocena motoryki artykulacyjnej
 6. Ocena funkcji połykania
 7. Badanie słuchu fonematycznego

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji

 1. Opóźniony rozwój mowy
 2. Niedokształcenie mowy o typie afazji
 3. Afazja, dyzartria
 4. Alzheimer
 5. Jąkanie

Terapia dyslalii – wady wymowy

 1. Rotacyzm
 2. Sygmatyzm
 3. Kappacyzm
 4. Gammacyzm
 5. Lambdacyzm
 6. Betacyzm
 7. Mowa bezdźwięczna
 8. Nosowanie
 9. Inne odychylenia od normy

ćwiczenia emisji głosu

 1. Ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego
 2. Ćwiczenia tempa mowy
 3. Ćwiczenia dykcji

Wczesna interwencja logopedyczna

 1. Wywiad
 2. Obserwacja
 3. Ocena warunków anatomicznych jamy ustnej
 4. Ocena rozwoju mowy dziecka
 5. Działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji
 6. Wczesna stymulacja rozwoju mowy

***Gabinet świadczy również tzw. teleporady logopedyczne w ramach NFZ – w celu udzielenia teleporady pacjent proszony jest o kontakt telefoniczny. Teleporada stosowana jest w przypadku, gdy pacjent jest chory, istnieje u pacjenta podejrzenie Covid-19 i w związku z tym nie może dotrzeć na zajęcia stacjonarne. Pacjent podczas teleporady otrzymuje zalecenia, instruktaż do ćwiczeń oraz materiały do pracy w domu.

Zajęcia logopedyczne, teleporady logopedyczne w ramach NFZ są bezpłatne. Warunkiem jest posiadanie skierowania do poradni logopedycznej (kod poradni: 1616)
W przypadku braku skierowania lub chęci skorzystania z oferty dodatkowej gabinetu, pacjent płaci za zajęcia.

Oferta dodatkowa

Diagnoza neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych cierpiących na:
– afazję i dyzartrię
– porażenie mózgowe
– autyzm
– zespół Downa
– dysfagię
– zaburzenia rozwoju psychoruchowego
oraz mających problem z:
– obniżonym napięciem mięśniowym
– zaburzeniami procesów funkcji pokarmowych
– niepełnosprawnością intelektualną
– rozszczepem wargi/podniebienia

W trakcie diagnozy logopeda bada:
– funkcje poznawcze
– percepcję wzrokową
– percepcję słuchową
– orientację w czasie i przestrzeni
– pamięć
– budowę i funkcje aparatu mowy
– odruchy ustno-twarzowe
– wrażliwość na bodźce dotykowe
– rozumienie i nadawanie mowy
Diagnoza neurologopedyczna obejmuje minimum 3 – 4 spotkania.

terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna jest ściśle opracowana pod konkretnego pacjenta. W zależności od rodzaju zaburzeń i ich stopnia – stosuje się różne metody pracy. Najczęściej jest to usprawnianie:
– funkcji poznawczych
– percepcji wzrokowej
– percepcji słuchowej
– orientacji w czasie i przestrzeni
– pamięci
– motoryki warg i języka
– mowy
– rozumienia
Dodatkowo w przypadku pacjentów z niedowładem stosuje się masaż porażonej ręki, części twarzy.

Nauka czytania metodą sylabową

Metoda symultaniczno-sekwencyjna, zwana również sylabową lub krakowską (opracowana przez prof. J. Cieszyńską). Jest metodą nauki czytania, którą można z powodzeniem zastosować już u przedszkolaków. Metoda doskonałe efekty przynosi również u uczniów, którzy wykazują kłopoty podczas nauki metodą głoskową.

Metoda sylabowa polega na tym, że dziecko nie uczy się odczytywać pojedynczych spółgłosek. Od początku posługuje się sylabami. Metoda sylabowa jest dla dziecka bardziej naturalna, jest bowiem bardzo podobna do nauki mówienia.

Terapia
ustno-twarzowa

Terapia ustno – twarzowa polega na stymulacji mięśni biorących udział w procesie mowy: mięśni oddechowych i klatki piersiowej, mięśni kontrolujących ustawianie głowy, mięśni twarzy i jamy ustnej.

Dla kogo ta metoda?
Metoda przeznaczona jest do osób, które wykazują zaburzenia oddychania, połykania, ssania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy.
Jest to metoda polecana szczególnie dla osób:
– po przebytych udarach, wylewach, urazach czaszki, porażeniu nerwu twarzowego
– dla dzieci z wadami genetycznymi (zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce itp.)

Co wchodzi w skład metody ustno-twarzowej?
1. Wygaszanie odruchów ssania i kąsania.
2. Nauka karmienia łyżeczką.
3. Nauka picia z kubka.
4. Nauka żucia.
5. Ćwiczenia połykania, likwidacja ślinotoku.
6. Kontrola żuchwy:
– ćwiczenia wycofujące język
– domykanie jamy ustnej
– regulacja napięcia języka
– pionizacja języka
7. Aktywizowanie mięśni oddechowych:
– ustawianie prawidłowego toru oddechowego
– wydłużanie fazy wydechowej
– regulacja napięcia mięśni oddechowych
8. Stymulowanie mięśni narządu artykulacyjnego:
– masaż wewnątrz jamy ustnej
9. Stymulowanie odpowiednich punktów oraz mięśni twarzy.

Masaż logopedyczny

Masaż logopedyczny jest metodą wspomagającą pracę narządów artykulacyjnych oraz regulującą napięcie mięśniowe. Ze względu na miejsce stymulowanej strefy masaż logopedyczny dzieli się na: zewnętrzny (masaż twarzy) oraz wewnętrzny (stymulacja wewnątrz jamy ustnej). Podczas masażu wykorzystujemy stymulację punktów neuromotorycznych twarzy.

Kiedy stosujemy masaż logopedyczny:
– przy małej ruchomości język
– przy płaskim ułożeniu języka (tak zwany język spastyczny)
– słaba sprawność warg
– słabe napięcie mięśni okrężnych warg
– słaba koordynacja języka oraz warg
– nadwrażliwość
– silny odruch gryzienia
– słaby odruch gryzienia
– przetrwały odruch kąsania

Gimnastyka mózgu

Z języka greckiego „kinesis” oznacza ruch, „logos” – nauka. Jest to nauka o ruchu, o tym jak rozwija się dziecko i dorosła osoba, gdy wykorzystuje odpowiedni ruch. Kinezjologia edukacyjna zajmuje się ruchami bardzo specyficznymi, dzięki którym następuje – stymulacja odpowiednich obszarów mózgu, czego efektem jest zwiększanie ilości połączeń nerwowych między prawą i lewą półkulą. Dzięki czemu mózg zaczyna funkcjonować jako całość. Jedną z najważniejszych osiągnięć kinezjologii jest gimnastyka mózgu.
Dla kogo gimnastyka mózgu ?
Gimnastyka mózgu szczególne znaczenie ma dla osób u których współdziałanie obu półkul mózgowych jest zakłócone lub niepełne, czyli u dyslektyków, dysortografików, dzieci nadpobudliwych mających problemy z uczeniem się, z koncentracją i uwagą. Gimnastyka jest również pomocna dla osób, które są po udarach, wylewach i chcą szybciej odzyskać sprawność intelektualną.

Co daje gimnastyka mózgu?

Regularnie wykonywana gimnastyka zapewnia harmonijną współpracę między lewą i prawą półkulą mózgową. Dzięki bardzo prostym ćwiczeniom – niedostatki przy współpracy obu półkul mózgowych mogą zostać szybko nadrobione, a trudności z uczeniem się zanikają. Człowiek rozwija się bardziej harmonijnie, bez zahamowań i niepotrzebnych stresów. Pojawiają się lepsze wyniki w nauce.

Zajęcia logopedyczne, teleporady logopedyczne w ramach NFZ są bezpłatne. Warunkiem jest posiadanie skierowania do poradni logopedycznej.
W przypadku braku skierowania lub chęci skorzystania z oferty dodatkowej gabinetu, pacjent płaci za zajęcia.

Cennik gabinetu

Regulamin zajęć

 1. Zajęcia płatne są “z góry”.
 2. Pacjent za zajęcia płaci osobiście w Gabinecie gotówką lub odpowiednio wcześniej przed zajęciami przelewem na konto:
  Gabinet Logopedyczny, Alicja Rominiecka-Stec
  Pobiedziska 62-010, Ul. Kazimierza Odnowiciela 23
  Nr konta: 41 1090 1450 0000 0001 1485 7993
  Tytułem: Opłata za zajęcia logopedyczne.
 3. Pacjent ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż  24 godziny przed ich terminem. O planowanej nieobecności pacjent powinien poinformować SMS-em lub telefonicznie.
 4. W przypadku zajęć odwołanych przez pacjenta w terminie krótszym niż 24 godziny ponosi on 50% kosztów zajęć. W przypadku braku obecności pacjenta na zajęciach bez wcześniejszego uprzedzenia ponosi on 100% kosztów zajęć.
 5. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które się nie odbyły z winy terapeuty.

PACJENCI PROSZENI SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY W CELU USTALENIA DATY I GODZINY ZAJĘĆ