O mnie

Nazywam się Alicja Rominiecka-Stec

O mnie

Nazywam się Alicja Rominiecka-Stec

W zawodzie logopedy pracuję od 2010 r. natomiast od 2012 r. świadczę usługi logopedyczne w ramach umowy z NFZ. Od samego początku przykładam dużą wagę do jakości świadczonych przeze mnie usług logopedycznych, podnosząc swoje kwalifikacje.

Dbam by pacjenci przychodzący na terapię logopedyczną czuli się zaopiekowani otrzymując ode mnie instrukcje do ćwiczeń, zalecenia oraz zadania logopedyczne, które samodzielnie przygotowuję dla każdego pacjenta. W Gabinecie pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Po godzinach pracy piszę książki –  Jestem autorką kilku pozycji przeznaczonych dla pacjentów po udarach, wylewach, cierpiących na demencję, Alzheimera – wydanych przez wydawnictwo WiR. W najbliższym czasie pojawi się nowa pozycja pt. “Afatyk w domu. Terapia pacjenta z zaburzeniami funkcji poznawczych cz. I – Pokój” wydana przez wydawnictwo Harmonia. Lubię również tworzyć pomoce dla dzieci – stąd mój pomysł na serię pięciu części “Kolorowanek logopedycznych” obejmujących głoski: /sz,s,ż,cz,r/. Serdecznie zapraszam do mojego Gabinetu na zajęcia logopedyczne, jak również do zakupu autorskich książek. 

W zawodzie logopedy pracuję od 2010 r. natomiast od 2012 r. świadczę usługi logopedyczne w ramach umowy z NFZ. Od samego początku przykładam dużą wagę do jakości świadczonych przeze mnie usług logopedycznych, podnosząc swoje kwalifikacje.

Dbam by pacjenci przychodzący na terapię logopedyczną czuli się zaopiekowani otrzymując ode mnie instrukcje do ćwiczeń, zalecenia oraz zadania logopedyczne, które samodzielnie przygotowuję dla każdego pacjenta. W Gabinecie pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Po godzinach pracy piszę książki –  Jestem autorką kilku pozycji przeznaczonych dla pacjentów po udarach, wylewach, cierpiących na demencję, Alzheimera – wydanych przez wydawnictwo WiR. W najbliższym czasie pojawi się nowa pozycja pt. “Afatyk w domu. Terapia pacjenta z zaburzeniami funkcji poznawczych cz. I – Pokój” wydana przez wydawnictwo Harmonia. Lubię również tworzyć pomoce dla dzieci – stąd mój pomysł na serię pięciu części “Kolorowanek logopedycznych” obejmujących głoski: /sz,s,ż,cz,r/. Serdecznie zapraszam do mojego Gabinetu na zajęcia logopedyczne, jak również do zakupu autorskich książek. 

Wykształcenie

Kursy, szkolenia, warsztaty

Osiągnięcia

Autorka poniższych pozycji

„Oswoić afazję” część I - V, Wydawnictwo WIR, Kraków

Autorka

Zeszyty ćwiczeń z serii: “Oswoić afazję. Terapia pacjenta z zaburzeniami funkcji poznawczych” przeznaczone są dla osób cierpiących na afazję, zespoły otępienne oraz chorobę Alzheimera. Zadania zawarte w zeszytach są: zapisane dużą czcionką, tak aby pacjent, który ma problemy ze wzrokiem, mógł swobodnie z nich korzystać, powtarzalne – pacjent może ćwiczyć daną funkcję wielokrotnie, ponieważ każda kategoria zawiera wiele zadań, powszechne – dają wiedzę dotyczącą życia codziennego, dzięki czemu pacjent może przypomnieć sobie nazwy potrzebne w codziennym funkcjonowaniu, różnorodne – pacjent wyszukuje informacje, analizuje, uzupełnia luki, tabele, kategoryzuje, liczy, rysuje, wycina itp. Zamieszczone zadania mają na celu: aktualizację słownictwa, ćwiczenie pamięci operacyjnej, wzmocnienie koncentracji i uwagi, naukę kategoryzacji, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej, usprawnianie półkul mózgowych (elementy kinezjologii) ,ćwiczenie rozumienia, ćwiczenie grafomotoryki.

„Afazja motoryczna-eferentna” część I, część II, Wydawnictwo WIR, Kraków.

Autorka

Afazja motoryczna-eferentna skierowana jest do pacjentów, którzy w wyniku udaru, urazu czaszkowo-mózgowego lub innych chorób degeneracyjnych mózgu cierpią na ten rodzaj afazji. Ćwiczenia zawarte w zeszytach mogą służyć również pacjentom chorym na Alzheimera oraz osobom w podeszłym wieku, które chcą, jak najdłużej zachować jasność i sprawność umysłu. Wykonywanie zadań pozwoli pacjentom wzbogacić zasób słownictwa, usprawnić pamięć, koncentrację oraz odbudować utracone w wyniku choroby funkcje poznawcze. Zeszyty ćwiczeń stanowią komplementarną całość. Zawierają materiał pozwalający choremu na nowo opanować ciągi zautomatyzowane oraz czasowniki. Zapoznają pacjenta z czasami, trybami i rodzajami występującymi w języku polskim. Pomagają pacjentowi upłynnić artykulację, zlikwidować agramatyzmy pojawiające się w mowie i piśmie. Uczą budowy zdań, tworzenia samodzielnych wypowiedzi, a co za tym idzie wyrażania swoich potrzeb, co prowadzi do lepszej komunikacji pacjenta z otoczeniem i poprawy funkcjonowania chorego w społeczeństwie.

„Ćwiczenia funkcji poznawczych” część I - rzeczowniki, II-czasowniki, przymiotniki, przyimki, III - zabawy słowne, Wydawnictwo WIR, Kraków.

Autorka

Seria „Ćwiczenia funkcji poznawczych” została przygotowana z myślą o pacjentach dorosłych, którzy w wyniku afazji, choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych utracili część funkcji poznawczych: umiejętność nazywania, powtarzania, rozumienia, orientacji w czasie, przestrzeni i pamięć. Zeszyty ćwiczeń mają wspomóc terapię utraconych/zaburzonych funkcji poznawczych u pacjentów cierpiących na powyższe choroby, ale nie tylko – ćwiczenia są odpowiednie również dla osób zdrowych, które chcą jak najdłużej cieszyć się sprawnością umysłową i zapobiec skutkom starzenia się organizmu: problemom z pamięcią, koncentracją, uwagą oraz chorobom takim jak Alzheimer, zespoły otępienne.

„Afatyk w domu – pokój. Terapia pacjenta z zaburzeniami funkcji poznawczych”

Autorka

Zeszyt ćwiczeń przeznaczony jest dla osób cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane: afazją, zespołami otępiennymi, chorobą Alzheimera oraz dla osób po incydentach neurologicznych i wypadkach komunikacyjnych. Publikacja będzie również pomocna dla osób starszych chcących ćwiczyć swój umysł, by zachować jego sprawność na dłużej.

Osiągnięcia

Publikacje wydane samodzielnie
5

„Kolorowanki logopedyczne - głoska r”

Autorka
Print

„Kolorowanki logopedyczne - głoska cz”

Autorka
3

„Kolorowanki logopedyczne - głoska s”

Autorka
okładka głoska sz kolorowanki

„Kolorowanki logopedyczne - głoska sz”

Autorka
1

„Kolorowanki logopedyczne – głoska ż”

Autorka

„W ŚWIECIE AFAZJI - CZĘŚĆ III - GARAŻ”

Autorka

„W ŚWIECIE AFAZJI - CZĘŚĆ V - OGRÓD”

Autorka