Reklamacje, zwroty, odstąpienie od umowy

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Towar zakupiony przez Konsumenta podlega reklamacji w razie jego niezgodności z umową. Reklamację prosimy składać na adres Sprzedawcy.

Klient w ramach reklamacji może żądać doprowadzenia rzeczy do stanu, w którym będzie ona zgodna z zawartą umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nową. Jeżeli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów – Kupujący ma prawo domagać się obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy.

O ustosunkowaniu się do reklamacji Konsument będzie poinformowany w terminie 14 dni.

Jeżeli towar zostanie uznany za niezgodny z umową, zwracamy koszt odesłania towaru (w sprawie sposobu przesyłki towaru oraz sposobu zwrotu pieniędzy prosimy przedtem skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedawcą). Gdy reklamacja nie zostanie uznana, Kupujący pokrywa koszty transportu reklamowanego towaru.
Przed odesłaniem prosimy o kontakt w tej kwestii.

Odstąpienie od umowy: w innych przypadkach ze względu na specyfikację produktu – płyta cd z nagraniem, plik e-book, prezentacja PowerPoint – klient nie ma możliwości odstąpić od umowy po otrzymaniu produktu.